ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਕੀਤੀ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟੇ | Jandiala Guru

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *